ГАЛЕРИЯ НА ЧИТАЛИЩЕТО

СНИМКИ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "СЛЪНЦЕ-1879" - ИХТИМАН

РАЗГЛЕДАЙТЕ ЧИТАЛИЩЕТО В СНИМКИ