ГСФИП

Проект „Библиотеките в Община Ихтиман – нови точки за достъп до здравна информация“

финансиран от Програма „Глоб@лни библиотеки – България“

по Грантова схема за финансиране на иновативни проекти – 2013 г.

Съвместен проект на библиотеките от гр. Ихтиман, с.Веринско и с.Живково в партньорство с Община Ихтиман.

Продължителност на проектните дейности – 5 месеца – юни – октомври 2013 г.

Цел на проекта:

Обща цел: Подобряване на достъпа до здравна информация на деца и младежи от ромски произход в Община Ихтиман посредством новите технологии в библиотеките и ресурсите на здравния медиатор в общината.

Специфична цел: Повишаване на здравните знания и информираността на деца и младежи от 10 до 21 годишна възраст от ромски произход, потребители на информационните центрове на библиотеките в гр.Ихтиман, с.Веринско и с.Живково.

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

1.ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯТА, КОНСУЛТАЦИИТЕ И ИНФОРМАЦИОННИТЕ СРЕЩИ

2.ТЕМАТИЧНА СРЕЩА НА БИБЛИОТЕКАРИ, ЗДРАВЕН МЕДИАТОР, ДОБРОВОЛЦИ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЗИ СОФИЯ ОБЛАСТ И ПОТРЕБИТЕЛИ.

3.ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ ЗА РАБОТА С ИКТ ОБОРУДВАНЕТО И ТЪРСЕНЕ НА ОНЛАЙН ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

  • Обучение на доброволци
  • Обучение на медицински сестри
  • Обучение на потребители

4. ПРОЖЕКЦИИ НА ВИДЕОМАТЕРИАЛИ ЗА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

5.ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗДРАВНИ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ И УЕБИНАРИ