ДЕТСКА ВОКАЛНА ГРУПА „СЛЪНЧИЦЕ“

Детска вокална група „Слънчице“

С ръководител Калин Душков – магистър с пиано и пеене от Музикалната академия „Панчо Владигеров“ и артист в Националната опера.

Групата се състои от 15 талантливи деца.

Те изпълняват популярни детски песни. Участват във всички читалищни и градски тържества.