Програма „Глоб@лни библиотеки – България“

Име на проекта: Програма „Глобални библиотеки – България” , 2010-2013
Име на финансиращата организация: Фондация „Бил и Мелинда Гейтс”
Кратко описание на проекта: Насочен е към превръщането на библиотеката при Читалище „Слънце-1879” в информационен и комуникационен център за жителите на град Ихтиман. Библиотеката получи ИКТ оборудване (6 броя компютри, 1 лаптоп, 6 броя web камери и слушалки, мултифункционално устройство, мултимедиен проектор, маршрутизатор и комуникатор), лицензиран софтуер и обучение за библиотекарите. Техниката e монтирана в читалнята на библиотеката. Информационният център е открит на 28 януари 2011 г. Продължават да се реализират дейностите по проекта.