СМЕСЕН ХОР „СРЕДНОГОРСКА ПЕСЕН“

Смесен хор „Средногорска песен“ е основан през 1949 година от Лазар Максимов. Дългогодишен негов диригент е почетния гражданин на град Ихтиман Борис Кацаров.

В репертоара са застъпени класически произведения от български и чужди автори и църковни песни. Участва в читалищни и градски тържества.