БИБЛИОТЕКАТА В ИХТИМАН СПЕЧЕЛИ ПРОЕКТ

  • 1(29) (1)
  • 2(25) (1)

Библиотеката при Народно читалище „Слънце-1879” гр. Ихтиман спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“2021.

Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.
Със средствата, отпуснати по проекта в размер на 2638,56 лв., са закупени 279 нови книги, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.
КНИГИТЕ ЩЕ БЪДАТ НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА ЧИТАТЕЛИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ПРЕЗ месец декември 2021 г.!

Може да харесате още...