ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗА НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА СПЕЧЕЛЕНИ ПО ПРОЕКТ

Библиотеката при Народно читалище „Слънце-1879” гр. Ихтиман спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“2022.

Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа за обновяване на библиотечните колекции, да активизира интереса към книгата и четенето и да съдейства за развитието на библиотеките като основни центрове за духовност, придобиване на знания и информация.

Със средствата, отпуснати по проекта в размер на 3283 лв., са закупени 256 нови книги, подбрани съобразно интересите и потребностите на читателите от град Ихтиман – художествена литература за деца и възрастни, учебна литература, научни и научно-популярни издания.

Може да харесате още...