Пролетни празници в Ихтиман

Клуб „Роден край“ при Читалище „Слънце-1879“ в рамките на проект „Единство в различието“  представи в Пенсионерски клуб „Еледжик“ презентацията „Пролетни празници в Ихтиман“. Участниците в събитието предоставиха ценна информация за традициите и обичайте в нашия град. С много положително настроение и емоции се даде старт на тържеството посветено на пролетта.

Събитието е част от проект „Единство в различието“, който се финансира със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, Резултат 3 „Подобрена информираност за изкуства и култура на етнически и културни малцинства (фокус върху Роми).

Може да харесате още...