Категория: НОВИ КНИГИ ПО ПРОЕКТ

ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗА НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА СПЕЧЕЛЕНИ ПО ПРОЕКТ

Библиотеката при Народно читалище „Слънце-1879” гр. Ихтиман спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“2023. Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа...

БИБЛИОТЕКАТА ОТНОВО СЪС СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ ЗА КНИГИ, ЗА ХОРАТА ОТ ВСИЧКИ ВЪЗРАСТИ В ИХТИМАН!

Проектът ще бъде финансиран на 100% от Министерство на културата по Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2023

ЗАПОВЯДАЙТЕ ЗА НОВИ КНИГИ В БИБЛИОТЕКАТА СПЕЧЕЛЕНИ ПО ПРОЕКТ

Библиотеката при Народно читалище „Слънце-1879” гр. Ихтиман спечели проект по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“2022. Основната цел на програмата на Министерството на културата е чрез осигуряване на финансова подкрепа...