Да сдружим детето с книгата

Име на проекта: „Да сдружим детето с книгата” – януари – май 2010 г.
Име на финансиращата организация: Фондация „Работилница за граждански инициативи”
Кратко описание на проекта: Основна цел на проекта е да се намали отпадането на деца от училище чрез стимулиране на читателската активност на учениците от начален курс на училище „Св.Св. „Кирил и Методий”, които са от ромски произход. Чрез създаване на приятна и предразполагаща среда в читалището за четене и игри и насърчаване на добрите резултати се преодоляват затруднения в ученето, и поведението.