Библиотека

Будни ихтиманци през 1879 г. основават читалището и създават библиотеката като книжна сбирка, пръскаща светлина в душите на ихтиманските граждани. Първият получил званието читалищен библиотекар е бил Андон Шопов /учител/. Там са били сътрудници и постоянни посетители поетът Димчо Дебелянов и писателят Гьончо Белев. Библиотеката не е преустановявала своята дейност дори прeз най–напрегнатите военни години. В историята й ще останат имената на Димитър Златков Димитър Дръндийски и Ана Михайлова.
Своя професионален и творчески път посвети на библиотеката Любка Каптебилова, която организираше срещи с изявени писатели, артисти, научни работници и журналисти.
И така до днес през годините библиотеката удовлетворява нуждата от знания на гражданите от гр. Ихтиман, но вече с фонд от 56 971 библиотечни документа, класифицирани и подредени по съдържание, включващи информация както на традиционни, така и на нетрадиционни носители. Нови книги се набавят чрез участието в проекти. По Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност”, през 2007 и 2008 г. тя получи финансова подкрепа от Министерство на културата и закупи книги посочени от читателите в предварително проведена анкета.
Обръщайки се към традициите и собствения си опит, читалищната библиотека в навечерието на своята 130 годишнина ръководена с нови виждания, умение и амбиция от главния библиотекар Емилия Атанасова, запази и укрепи досегашните функции, но и въведе съвременни информационни технологии за своите читатели, предоставя безплатен достъп до интернет и стартира изграждането на автоматизиран каталог.
Шкафът за книги помещавал се в „едно широко кафене с няколко маси”, днес е вече културно – информационен център осигуряващ достъп до глобалното информационно пространство, който събира хората от града за срещи с автори удовлетворявайки културните им и духовни потребности.

Първият библиотекар – Андон Шопов – 1895

Димчо Дебелянов и Гьончо Белев – сътрудници в библиотеката

Читалнята на библиотеката през 1956

Откриване седмицата на детската приказка с артистката Мария Колева – 1980

 

Безплатен достъп до интернет -2008

Осемдесет годишен юбилей на Тодор Ташев – 2008

Среща с автора Николай Нешев – 2008

Представяне на стихосбирката “Ако бях … “ на Роза Рачева – 2008

Провеждане на часове в читалнята с ученици от ОУ “Димчо Дебелянов”

“Пишете за отличен”- с ученици от СОУ “Христо Ботев”

Спечелен прокт по Програма “Българските бибилиотеки съвременни центрове за четене и информираност”- 2007

Спечелен прокт по Програма “Българските бибилиотеки съвременни центрове за четене и информираност “ – 2008