КОНТАКТИ

контакти

0724 / 8 24 22
0724 / 8 20 69

Народно Читалище "Слънце - 1879"
Област: София - област
Община: Ихтиман
Населено място: гр. Ихтиман, п.к. 2050
Адрес: ул. "Цар Освободител" 96
email: slance1879@abv.bg

НАШИЯТ ЕКИП

МАНДАТ – 2019 – 2022г.

Николай Балабанов

председател

Владимир Вандов

секретар

Емилия Атанасова

главен
библиотекар

Владислав Василев

ХОРЕОГРАФ

НАСТОЯТЕЛСТВО

председател

Николай Балабанов

Диана Найденова

Светла Айнаджийска

Илия Баров

Нашият екип винаги е на разположени за гражданите на град Ихтиман.