Награди

Стотици са наградите получени от читалищните състави-медали, ордени, плакети. По-важните от тях са изложени във фоайето, където всеки може да ги види. За своята дейност в полза на обществото и принос в развитието на читалищното дело в нашата страна, Народно Читалище „Слънце-1879“ е удостоено с най-високият държавен орден в областта на културата-„Кирил и Методи“-първа степен и с гордост носи и  защитава приза получен през годините-„Читалище с най-богата културна и активна дейност“.