ЧИТАЛИЩЕТО В ИХТИМАН ПАРТНЬОР ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЕТО“

ЧИТАЛИЩЕТО В ИХТИМАН ПАРТНЬОР ПО МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ „ЕДИНСТВО В РАЗЛИЧИЕТО“,
финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“
Чрез създаване на клуб „Роден край“ в Народно читалище „Слънце-1879“, град Ихтиман ще обединим усилията на група ученици от местната българска и ромска общност и от четирите училища около инициатива за изучаване на българското и ромско културно присъствие в родния край – история, култура, обичаи, успели личности.

Може да харесате още...